แพคเกจดูแลเว็บไซต์บริษัท

เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ธุรกิจ เว็บไซต์องค์กร เว็บไซต์แสดงเนื้อหา พัฒนาด้วย WordPress

฿1,000.-

/ต่อเดือน

 • อัพเดทข้อมูล : 1 ครั้ง/เดือน
 • หน้าอัพเดท : 3 หน้า/เดือน
 • สำรองข้อมูล : 1 ครั้ง/เดือน
 • แก้ไขเว็บไซต์เข้าใช้งานไม่ได้
 • ติดตั้ง Google Analytics
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • ปรับแต่งเว็บตามหลักการ SEO
 • เพิ่มระบบแจ้งเตือนใช้ cookies บนเว็บไซต์
สนใจบริการนี้

฿2,500.-

/ต่อเดือน

 • อัพเดทข้อมูล : 2 ครั้ง/เดือน
 • หน้าอัพเดท : 5 หน้า/เดือน
 • สำรองข้อมูล : 2 ครั้ง/เดือน
 • แก้ไขเว็บไซต์เข้าใช้งานไม่ได้
 • ติดตั้ง Google Analytics
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • ปรับแต่งเว็บตามหลักการ SEO
 • เพิ่มระบบแจ้งเตือนใช้ cookies บนเว็บไซต์
 • เพิ่มระบบป้องกัน spam
 • เพิ่มระบบป้องกัน Malware
สนใจบริการนี้

฿5,000.-

/ต่อเดือน

 • อัพเดทข้อมูล : 5 ครั้ง/เดือน
 • หน้าอัพเดท : 10 หน้า/เดือน
 • สำรองข้อมูล : 4 ครั้ง/เดือน
 • แก้ไขเว็บไซต์เข้าใช้งานไม่ได้
 • ติดตั้ง Google Analytics
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • ปรับแต่งเว็บตามหลักการ SEO
 • เพิ่มระบบแจ้งเตือนใช้ cookies บนเว็บไซต์
 • เพิ่มระบบป้องกัน spam
 • เพิ่มระบบป้องกัน Malware
สนใจบริการนี้

แพคเกจดูแลเว็บไซต์ e-Commerce

บริการดูแลเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ หรือเว็บไซต์ e-Commerce จากทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ e-Commerce

฿1,000.-

/ต่อเดือน

 • ลงสินค้า : 15 รายการ/เดือน
 • อัพเดทข้อมูล : 1 ครั้ง/เดือน
 • หน้าอัพเดท : 3 หน้า/เดือน
 • สำรองข้อมูล : 1 ครั้ง/เดือน
 • แก้ไขเว็บไซต์เข้าใช้งานไม่ได้
 • ติดตั้ง Google Analytics
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • ปรับแต่งเว็บตามหลักการ SEO
 • เพิ่มระบบแจ้งเตือนใช้ cookies บนเว็บไซต์
 • ออกโปรโมชั่น : 1 ครั้ง/เดือน
 • ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน
 • ตั้งค่าวิธีการจัดส่ง
 • เพิ่มระบบแจ้งเตือนใช้ cookies บนเว็บไซต์
สนใจบริการนี้

฿2,500.-

/ต่อเดือน

 • ลงสินค้า : 30 รายการ/เดือน
 • อัพเดทข้อมูล : 2 ครั้ง/เดือน
 • หน้าอัพเดท : 5 หน้า/เดือน
 • สำรองข้อมูล : 2 ครั้ง/เดือน
 • แก้ไขเว็บไซต์เข้าใช้งานไม่ได้
 • ติดตั้ง Google Analytics
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • ปรับแต่งเว็บตามหลักการ SEO
 • เพิ่มระบบแจ้งเตือนใช้ cookies บนเว็บไซต์
 • ออกโปรโมชั่น : 1 ครั้ง/เดือน
 • ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน
 • ตั้งค่าวิธีการจัดส่ง
 • เพิ่มระบบแจ้งเตือนใช้ cookies บนเว็บไซต์
 • เพิ่มระบบป้องกัน spam
 • เพิ่มระบบป้องกัน Malware
สนใจบริการนี้

฿5,000.-

/ต่อเดือน

 • ลงสินค้า : 50 รายการ/เดือน
 • อัพเดทข้อมูล : 5 ครั้ง/เดือน
 • หน้าอัพเดท : 10 หน้า/เดือน
 • สำรองข้อมูล : 4 ครั้ง/เดือน
 • แก้ไขเว็บไซต์เข้าใช้งานไม่ได้
 • ติดตั้ง Google Analytics
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • ปรับแต่งเว็บตามหลักการ SEO
 • เพิ่มระบบแจ้งเตือนใช้ cookies บนเว็บไซต์
 • ออกโปรโมชั่น : 1 ครั้ง/เดือน
 • ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน
 • ตั้งค่าวิธีการจัดส่ง
 • เพิ่มระบบแจ้งเตือนใช้ cookies บนเว็บไซต์
 • เพิ่มระบบป้องกัน spam
 • เพิ่มระบบป้องกัน Malware
สนใจบริการนี้